پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر

پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر

پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر دارای 3 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 62 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


جلسه اول : تدوین فرمول بندی موردی
جلسه دوم : بررسی تکلیف خانگی و مقیاس GADS 
جلسه سوم :بررسی تکلیف خانگی و مقیاس GADS
جلسه چهارم: القای نگرانی برای آزمودن خطرات احتمالی 
جلسه پنجم : آزمایش های رفتاری برای چالش با باور مربوط به خطر 
جلسه ششم:آزمایش های رفتاری برای چالش با باور مربوط به خطر 
جلسه هفتم:اجرای راهبرد عدم مطابقت و سایر آزمایش های رفتاری  برای چالش با باورهای مثبت 
 جلسه هشتم:آزمایش های رفتاری
 جلسه نهم :درخواست از بیمار برای نوشتن برگه ی خلاصهی درمان 
جلسه دهم :شناسایی کاربرد مداوم درمان 

قسمتی از جلسات این پروتکل :


جلسه اول
تدوین فرمول بندی موردی
معرّفی مدل و آماده سازی 
 اجرای آزمایش سرکوب فک
شروع چالش با باور مربوط به کنترل ناپذیری نگرانی 
تمرین ذهن (DM)  آگاهی گسلیده
معرّفی به تعویق انداختن نگرانی
تکلیف خانگی: تمرین ذهن آگاهی گسلیده و به تعویق انداختن نگران


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

خرید فایل word پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

دریافت فایل pdf پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

دانلود پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

خرید پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

دانلود فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

دریافت نمونه سوال پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

دانلود پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

خرید پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

دانلود مقاله پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

دریافت مقاله پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

خرید فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

دانلود تحقیق پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

خرید مقاله پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

دانلود فایل pdf پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از download

دانلود مقاله پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

خرید پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

دانلود فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

دریافت فایل word پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

خرید نمونه سوال پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

دانلود فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

دریافت فایل word پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

دانلود فایل word پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

خرید فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

دانلود تحقیق پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

دریافت فایل pdf پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

دانلود پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

خرید کارآموزی پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

دانلود فایل pdf پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

دانلود کارآموزی پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از www

دانلود مقاله پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

دریافت پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

دانلود فایل pdf پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

خرید فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

دانلود فایل pdf پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

دریافت کارآموزی پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

دانلود پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

خرید تحقیق پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

دانلود پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

دریافت تحقیق پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

خرید فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

دانلود پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

خرید فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

دانلود نمونه سوال پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

دانلود فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از pdf

دانلود کارآموزی پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

دریافت فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

دانلود فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

خرید نمونه سوال پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

دانلود تحقیق پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

دانلود تحقیق پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

خرید فایل word پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

دانلود پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

دریافت فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

دانلود پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

دانلود پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

دانلود فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

دریافت فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

دانلود پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

دانلود کارآموزی پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از word

دریافت تحقیق پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

دانلود مقاله پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

دانلود فایل pdf پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

خرید تحقیق پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

دانلود پروژه پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

دریافت کارآموزی پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

دانلود فایل word پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

دریافت مقاله پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

دانلود فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

دانلود فایل پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

دریافت فایل pdf پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

خرید کارآموزی پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

دانلود کارآموزی پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

دریافت فایل word پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free

خرید تحقیق پروتکل برنامه درمان فراشناحتی اضطراب فراگیر از free


مطالب تصادفی